Vítejte na stránkách Salonu Šnek a Klubu Přátel Salonu Šnek z.s.

Do Šneka (prostor) a mezi Šneky (společenství) můžete zavítat osobně na Latráně (Latrán 85, 38101 Český Krumlov), nebo na Fejsbůky, kde se ledacos dá vyzvědět.

Toho času pracujeme na resucitaci a transformaci původního OS na Z.S. V případě potřeby se již nyní můžete obracet na vrchního vejbora, toliko předsedu Mišmaše.
Za tímto účelem použijte email predseda@salnonsnek.cz