Klub Přátel Salonu Šnek Z.S.


Účelem našeho spolku je vyvíjet činnosti spojující jeho členy ve společném zájmu o vlastní společenské vyžití, vytváření platformy pro sdílení kulturní tvorby, kulturní tvorba, pořádání kulturních a společenských akcí, občanská aktivita za účelem zlepšení prostředí a okolí sídla spolku a bydliště členů.

Jak se stát členem? Nejsnáze si chyťte někoho ze současného vedení spolku. Totiž předsedu, nebo nějakého vejbora.

Předsedou je Michal „Mišmaš“ Mittasch
Napsat mu můžete na predseda@salonsnek.cz

Vejboři jsou Dědek a Miras